Uzdrowisko trzech stref

KUDOWA-ZDRÓJ. I tutaj, jak w każdej takiej miejscowości, istnieją strefy ochrony uzdrowiskowej, z których każdą cechuje inna specyfika. Tą najważniejszą pozostaje strefa A, charakteryzująca się posadowieniem w niej zakładów i urządzeń służących kuracjom, a znajdującym się na obszarze z aż w 65 proc. bogatym w zieleń. Nie ma mowy o tym, aby istniał w tym miejscu jakikolwiek przemysł czy usługi uciążliwe. Jest traktowany jako oaza rehabilitacji zdrowotnej, ciszy, wypoczynku i rekreacji.
 

Strefa A uzdrowiska to obszar z dominacją zieleni i kuracjji

Mimo niezadowolenia niektórych przedsiębiorców, miasto, aby zachować status uzdrowiska, musi realizować te wymogi. Ale co jakiś czas aktualizuje zapisy dotyczące strefy A. Tak jest teraz, kiedy pochylono się nad sposobem bilansowania terenów zielonych i podziałem dużych działek; w tym drugim przypadku jest parcie na to, aby one były mniejsze.

Otuliną tej szczególnej powierzchni pozostaje strefa B traktowana jako obszar, na którym istnieją budynki mieszkalne, obiekty turystyczne, hotelarskie i gastronomiczne. Tutaj wymóg przyrodniczy jest taki, aby zieleń wypełniała ponad połowę tej strefy. Jest ona postrzegana jako ważne zaplecze dla kuracjuszy i turystów - tak w zakresie rozrywki jak i aktywnej rekreacji.

Natomiast do strefy C i w Kudowie-Zdroju zalicza się rejon ochronny dla złóż wody mineralnej, bogaty w lasy i atrakcje krajobrazowe. W nim też nie lokuje się działalności, która mogłaby spowodować zakłócenie rytmu funkcjowania całego obszaru uzdrowiskowego.

(bwb)