Odeszła s. Łucja - wielki przyjaciel dzieci

PISZKOWICE (gm. Kłodzko). Dzisiejszej nocy na zawsze odeszła siostra Łucja - Eugenia Jakubowicz, dyrektor Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego dla Dzieci w Piszkowicach. Przed trzema laty, za swoje serce oddane na rzecz najmłodszych poszkodowanych przez los, została uhonorowana najwyższym polskim odznaczeniem przyznawanym przez dzieci - Orderem Uśmiechu.

We wspomnianym ZOL-u s. Łucja pracowała od r. 1976, by w r. 1985 przejąć ster kierowania nim. W placówce przebywają podopieczni najciężej chorzy, niepełnosprawni, często bez rodziców, którzy ich się wyrzekli. To im siostra Eugenia wraz z kierowanym przez siebie zespołem osób starała się zapewnić jak najlepsze warunki bytowe i opiekuńcze. W pamięci wielu osób pozostanie jako człowiek wspaniały i godny naśladowania.
(bwb)