O 6 wież widokowych wzbogaci się ziemia kłodzka

EUROREGION GLACENSIS. Na pograniczu kłodzko-czeskim powstaje 13 obiektów turystycznych w ramach projektu transgranicznego. Wędrowcy już mogą korzystać z większości z nich, pozostałe znajdują sie jeszcze w budowie.


Firma Tatry budowała wieżę na Kłodzkiej Górze w Górach Bardzkich

W czeskim mikroregionie Orlicko - za sprawą projektu o nazwie "Czesko-polski szlak grzbietowy" - są realizowane lub już wykonano wieże widokowe na Wielkiej Desztnej i kopcu Feistův, Vysokej Srbskej i Šibeníku. Na ziemi kłodzkiej wieże były lub są wznoszone na Kłodzkiej Górze, Czerńcu, Jagodnej, Orlicy, Guzowatej i Włodzickich Wzgórzach. Do ponadgranicznego przedsięwzięcia włożono też zbudowanie dwóch punktów informacji turystycznej w Novym Hradku i Neratove, a także powstanie parkinigu w Novym Hradku i odbudowę mostu granicznego w Neratove.

Jak zakłada wspomniany projekt - cały szlak grzbietowy zostanie oznakowany specjalnymi wyróżnikami.
(bwb)