Komisja OPI rekomenduje przebieg południowej S8

ZIEMIA KŁODZKA. Do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu złożony zostanie wniosek Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych o wydanie decyzji środowiskowej dla południowego odcinka S8. Ma on przebiegać w korytarzach odcinków A2_B4_C4_D2+D3_E2. W przypadku ziemi kłodzkiej chodzi o odcinek prowadzący wokół Gór Bardzkich. Wnioski zostaną złożone do końca br., ale wcześniej RDOŚ przeprowadzi konsultacje społeczne i również na ich podstawie wyda ostateczną decyzję o przebiegu S8 od Wrocławia do Kłodzka.

(bwb)