STRONIE ŚLĄSKIE - Ogłoszenie

OGŁOSZENIE  WYKAZU
 
   Na podstawie zarządzenia  z dnia  28 lipca 2020 r. Burmistrz Stronia Śląskiego podaje  do publicznej wiadomości wykaz n/w nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do trzech lat , stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie,  położonych na terenie Gminy Stronie Śląskie:
 
 
Wykaz  nieruchomości został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy  ogłoszeń  w  Urzędzie  Miejskim w  Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 55  na  okres   21 dni i ogłoszony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: www.bip.stronie. dolnyslask.pl. 
 
   Termin wywieszenia wykazu: od dnia 28 lipca 2020 r. do dnia 18 sierpnia 2020 r. w siedzibie  Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim ul. Kościuszki 55.
   Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Wiejskich Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim tel. 74 8 117 721 lub 15.        
 
Burmistrz Stronia Śląskiego
Dariusz Chromiec