KUDOWA-ZDRÓJ - Informacja

Kudowa-Zdrój 17-06-2020 r.
INFORMACJA
 
 
   Działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 65), Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój informuje, że zostały wywieszone na tablicy ogłoszeń (parter) w siedzibie Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju przy ul. Zdrojowej 24, opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta oraz w prasie lokalnej wykazy dotyczące nieruchomości, położonych w Gminie Kudowa-Zdrój przeznaczonych do: nr 13/2020 – najem garażu, nr 14/2020 wydzierżawienia na ogrody przydomowe i cele rolne oraz wykaz nr 15/2020 dotyczący nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie.
   W/w wykazy będą wywieszone przez okres 21 dni tj. od dnia 17-06-2020 r. do 08-07-2020 r.