MIĘDZYLESIE - Wyciąg z ogłoszenia o przetargu

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2020-06-15 13:46:00
Międzylesie, dnia 15 czerwca 2020 r.
Wyciąg z ogłoszenia o przetargu 
Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie
ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony dot. sprzedaży
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Międzylesie
1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, składająca się z działki nr 185/33 o pow. 0,0887 ha, obręb Międzylesie, księga wieczysta SW1K/00030707/4.
2. Podstawa przeznaczenia do sprzedaży: Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie z dnia 15 czerwca 2020 r.
3. Cena wywoławcza wynosi 28 640 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy sześćset czterdzieści złotych).
4. Przetarg odbędzie się w dniu 17.07.2020 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie, Plac Wolności 1, sala 14 (II piętro).
5. Wadium w wysokości 1 432 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta trzydzieści dwa złote) – płatne najpóźniej do dnia 13 lipca 2020 r. w kasie Urzędu – pok. nr 3 /parter budynku/, lub na konto: Bank Spółdzielczy Kłodzko, o/ Bystrzyca Kłodzka nr 91 9523 1040 0100 2176 2001 0004. 
6. Ogłoszenie o przetargu zostało podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie (I piętro), oraz na stronie www.miedzylesie.pl w zakładce PRZETARGI/Ogłoszenia o przetargach/Ogłoszenia o przetargach 2020.
7. Szczegółowych informacji udziela Referat Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie, pok. 17, tel. (74) 8 126 327 wew. 14.
 
Burmistrz
/-/ Tomasz Korczak
 
 
  • Studio27
  • Hover-dkl
  • Kotlina-dkl
  • 43622177_1952010061557016_8401772792021778432_n
  • Lukasz-dkl24

najnowsze artykuły

Mini_komornik
Wtorek, 2020-07-14
List_mini_komornik
Wtorek, 2020-07-14
List_mini_pt-mloty7
Wtorek, 2020-07-14
List_mini_pt-twierdza0
Wtorek, 2020-07-14
List_mini_stronie
Poniedziałek, 2020-07-13
List_mini_2u2a0175
Poniedziałek, 2020-07-13
List_mini_pt-pkw
Poniedziałek, 2020-07-13
List_mini_pt-studnia
Poniedziałek, 2020-07-13
List_mini_mini-pt-wyboryp
Niedziela, 2020-07-12
List_mini_2u2a0802
Niedziela, 2020-07-12
polecamy
 

 

ZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapisz