Z nadleśnictwem naprzeciw turystom

BARDO. We wspólnym interesie działają od lat miejscowi samorządowcy oraz kierownictwo Nadleśnictwa Bardo Śląskie. A jest nim udostępnianie wędrowcom i rowerzystom kolejnych ciekawych turystycznie miejsc albo poważnie przebudowanych tras zapewiających bardziej bezpieczne dotarcie do nich. Burmistrz Krzysztof Żegański podkreśla np. doskonałą współpracę przy utrzymywaniu singletracków, których systematycznie przybywa. - Chciałbym podkreślić duże zaangażowanie się tutaj nadleśniczego Antoniego Bańdury oraz pracowników tej instytucji.
 

Samo nadleśnictwo wychodzi z wieloma incjatywami służącymi również bardzkiej społeczności. Taką jest wykonanie estetycznego zejścia i tarasu widokowego na Obrywie Bardzkim, również przebudowa bardzo stromego odcinka drogi krzyżowej od kapliczki ze źródełkiem Maryi do czternastej stacji.
 

Nie ma problemu, kiedy na obszarze leśnym w obrębie gminy, a zarządzanym przez nadleśnictwo pojawi się potrzeba zainstalowania urządzeń tzw. małej architektury bądź ich renowacji. Oby tylko korzystający z takich urządzeń turyści potrafili docenić wysiłek czyniony czy to przez leśników, czy to przez samorządowców z myślą o wygodzie i bezpieczeństwie.
(bwb)