GMINA KŁODZKO - Wyciąg z ogłoszenia Wójta Gminy Kłodzko

Wyciąg z ogłoszenia Wójta Gminy Kłodzko
 
o I nieograniczonych ustnych przetargach na sprzedaż  nieruchomości w  Wojciechowicach Działki:
 
613/1 o pow. 0,0593 ha – cena wywoławcza 17.295,- zł. 
613/2 o pow. 0,0655 ha – cena wywoławcza 18.595,- zł. 
613/3 o pow. 0,0626 ha – cena wywoławcza 17.895,- zł. 
613/4 o pow. 0,0661 ha – cena wywoławcza 17.995,- zł. 
613/7 o pow. 0,0660 ha – cena wywoławcza 18.795,- zł. 
613/8 o pow. 0,0846 ha – cena wywoławcza 23.395,- zł. 
613/9 o pow. 0,1145 ha – cena wywoławcza 29.320,- zł. 
Do wylicytowanych cen zostanie doliczony podatek VAT 23 %
 
Nieruchomości niezabudowane, zlokalizowane poza strefą zabudowy wsi, położenie malownicze. Otoczenie stanowią tereny zielone i nowopowstająca zabudowa mieszkaniowa. Dostęp komunikacyjny od szosy drogą częściowo asfaltową przechodzącą w drogę gruntową. Teren okoliczny wyposażony w energię. We wsi istniejący  wodociąg. Wraz z działkami sprzedawany jest udział po 1/9 części w działce nr 613/6 o pow. 0,1434 ha, stanowiącej drogę wewnętrzną.  
Cena udziału  1/9 części  w  działce nr 613/6  /drodze/ nie podlega licytacji i wynosi 4.155,-zł netto  plus podatek VAT 23 % /razem:  5.110,65-zł./
 
Przetargi  odbędą  się  dnia  30 czerwca 2020  roku od godz.  10 00  w  Urzędzie  Gminy  w  Kłodzku, ul. Okrzei 8a, pokój  nr  413  /III p./
Warunkiem  przystąpienia  do  przetargu  jest  wpłacenie  wadium  w  wysokości  10%  ceny  wywoławczej na  konto  Urzędu  Gminy Kłodzko, nr  konta  38952300010000226420000013  Bank  Spółdzielczy  Kłodzko  lub  w  Kasie  Urzędu  Gminy  Kłodzko,  najpóźniej  do  dnia  25 czerwca 2020 roku.  
 
Pełna treść ogłoszeń dostępna na tablicach ogłoszeń we wsi   Wojciechowice, w Urzędzie Gminy Kłodzko, ul. Okrzei 8A  oraz  zostało opublikowane na stronie internetowej Gminy Kłodzko i w Bip Gminy Kłodzko.