Placówki kultury ciągle w blokach startowych

GMINA MIĘDZYLESIE. Rząd nie do końca wypowiedział się w kwestii funkcjonowania placówek kultury w stanie epidemii, z którym mamy do czynienia. To jest przyczyną ostrożnych rozważań ich dyrekcji oraz lokalnych władz samorządowych nad tym, w jaki rozsądny sposób można wykorzystać ich obiekty, aby zupełnie nie straszyły pustką.

- W Domaszkowie pracownicy zgadzają się na to, aby w ośrodku kultury prowadzone były zajęcia o charakterze świetlicowym adresowane do określonej grupy dzieci i młodzieży. Natomiast w Międzylesiu, gdzie działa kilka kół oraz sekcji zainteresowań, nie da się ich jeszcze uruchomić, bowiem prowadzący chcą żyć w zgodzie z zaleceniami sanitarnymi i resortowymi, bez narażania kogokolwiek na jakieś zagrożenie - mówi burmistrz Tomasz Korczak. - A ponieważ przez kilka minionych tygodni byli zaangażowaniu w przygotowywanie posiłków dla wojska pilnującego granicy, to aktualnie pozwalamy im nieco wytchnąć.

Jeżeli więc centralnie złagodzi się kolejne obostrzenia związane z przeciwdziałaniem koronawirusowi, to obie placówki kulturalne w gminie rozkręcą swoją działalność. I to w miarę szybko, bo są ku niej przygotowywane nie od dziś.
(bwb)