Park Narodowy czasowo niedostępny

GÓRY STOŁOWE. Dyrektor Parku Narodowego obejmującego ten obszar, Bartosz Małek, zdecydował dzisiaj o jego zamknięciu dla ogółu ludności.Ma to związek z pandemią koronawirusa i działaniami państwa na rzecz jej zwalczeia.

Jak podkreśla dyrektor PNGS - z zapisów jego zarządzenia są wyłączeni pracownicy tych firm, np. wodociągów, które zaspokajają życiowe potrzeby mieszkańców gmin objętych terenem Parku albo prowadzą w jego obrębie pozarolniczą działalność gospodarczą.
(bwb)