KUDOWA-ZDRÓJ - Informacja

Kudowa-Zdrój 05.02.2020 r.
 
INFORMACJA
 
Działając   na  podstawie  art. 35 ust. 1  ustawy  z dnia  21 sierpnia  1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65) Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój uprzejmie informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta w  Kudowie-Zdroju  przy  ul. Zdrojowej 24 - parter, został wywieszony na tablicy  ogłoszeń  wykaz  dot.  sprzedaży  w drodze  przetargu  ustnego nieograniczonego, nieruchomości   gruntowych położonych  w Kudowie-Zdroju. 
 
1. dz. nr 376/9 (AM-13) obręb Słone , pow. 1127 m2, SW1K/00083242/2;              
2. dz. nr 7/25 (AM-1) obręb Nowy Zdrój, pow. 483 m2, SW1K/00083376/0;
3. dz. nr 701/24 (AM-7) obręb Słone, pow. 726 m2, SW1K/00061790/8;
4. dz. nr 701/25 (AM-7) obręb Słone, pow. 728 m2, SW1K/00061790/8.
 
Ww. wykaz będzie wywieszony w miejscu jak wyżej przez okres 21 dni t.j. od  05.02.2020 r. do 27.02.2020 r.
Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa 20.03.2020 r.