Miejski Ośrodek Kultury nie pozwala zgnuśnieć

NOWA RUDA. Rok 2019 zaowocował w tym mieście wieloma imprezami kulturalnymi, które spotkały się z wręcz entuzjastycznym przyjęciem przez ich uczestników. Tego przykładem jest choćby koncert zespołu Kult zorganizowany w Centrum Turystyczno-Sportowym z udziałem niemal 1,5 tys. odbiorców. I on przekonał kierownictwo Miejskiego Ośrodka Kultury do konieczności zwielokrotnienia takich imprez w kolejnych latach, jednak bez zapominania o oczekiwaniach osób unikających zgiełku.


Wewnątrz tej placówki rodzą się ciekawe pomysły kulturalne...

W Nowej Rudzie nie maleje zapotrzebowanie na wydarzenia kulturalne z każdej półki. Stara się mu sprostać załoga MOK-u, przygotowując ofertę dla każdej grupy mieszkańców. Jak mówi dyrektor Wojciech Kołodziej - nie jest łatwo trafić w gusty i guściki, ale jak dotychczas gros propozycji ze strony ośrodka nie było chybionych.

- Przekonaliśmy się, że z jednej strony Nowa Ruda musi robić duże, spektakularne koncerty z udziałem popularnych wokalistów i zespołów, z drugiej nie może pomijać imprez kameralnych w postaci choćby koncertu jubileuszowego Edyty Geppert czy koncertu Krystyny Giżowskiej. Ten rok ma być przykładem naszych dalszych prób godzenia oczekiwań społecznych - mówi W. Kołodziej. - Na pewno pozostaniemy przy imprezach, które cechują ten ośrodek kultury. Mam tu na myśli: turniej tańca towarzyskiego, turniej tańca nowoczesnego, międzynarodowy festiwal folkloru, także święto kawy. One wszystkie wyróżniają Nową Rudę na tle innych miast.

Natomiast nie mniej bardziej dynamicznie ma być podczas tegorocznych Dni Nowej Rudy. W trakcie ich trwania zaśpiewają znane wokalistki - Sarsa oraz Margaret. Dlatego one, bo z poczynionego rozeznania wśród mieszkańców niemało z nich opowiedziało się właśnie za tymi gwiazdami. Będą też festyny, projekcje filmowe, inne propozycje. Temu wszystkiemu ma towarzyszyć aktywna praca wszystkich sekcji funkcjonujących w MOK-u, które skupiają ponad 800 stałych uczestników.

W harmonogramie działalności MOK-u na ten rok ujęto sporą dawkę wydarzeń adresowanych do sympatyków literatury. Ma to związek z "Rokiem Olgi Tokarczuk w Nowej Rudzie" - ubiegłorocznej noblistki związanej z miastem nad Włodzicą. Dyrektor przewiduje zorganizowanie lub współtworzenie szeregu spotkań, sympozjów, konkursów, również Festiwalu "Góry Literatury", którym to imprezom udostępni się obiekt i jego otoczenie. Niewykluczone, że w jeszcze lepszym wydaniu.
 

...powstają również zadania infrastrukturalne, np. dotyczące przebudowy parkingu

- Napisaliśmy wniosek do Aglomeracji Wałbrzyskiej o wsparcie finansowe zakupu paneli fotowoltaicznych. Chcemy je posadowić na wielkim dachu MOK-u, gdyż wszystkie obliczenia wskazują, że po dwóch latach moglibyśmy być niezależni energetycznie - zauważa dyrektor. - Stalibyśmy się przyjaźni środowisku oraz zyskamy wizerunkowo.

W tym samym projekcie instytucja kultury zabiega o środki na własne studio nagrań. Na jego potrzeby zaadaptowano by podziemia budynku. Tam mogą być realizowane zapisy np. Zespołu Pieśni i Tańca Nowa Ruda, kół gospodyń wiejskich i zespołów młodzieżowych.

W ramach Sudetów 2030 MOK chce zmienić swoje otoczenie na rzecz utworzenia strefy przyjaznej mieszkańcom. Złożyć się na nią mają: małe pole golfowe, park tlenowy, automaty do recyklingu. Lada moment ruszy przebudowa parkingu od strony ul. Nowa Osada.
 

Już nieciekawa przestrzennie Aleja Gwiazd zmieni lokalizację

- W międzyczasie zmienimy lokalizację Alei Gwiazd, bo wygląda mniej atrakcyjnie. Przeniesiemy ją do środka budynku, a pomoże nam w tym Zakład Produkcji Automatyki Sieciowej, będący mecenasem kultury od wielu lat. W holu kinowym zostanie należycie wyeksponowana - podkreśla rozmówca.

O tym, że nowe wkracza do MOK-u co rusz, przekonuje choćby elektroniczny system rezerwacji biletów do kina czy na koncerty. Przedsięwzięcie dofinansował Instytut Sztuki Filmowej.
(bwb)