Noworoczne spotkanie w "Podhalance"

KROSNOWICE (gm. Kłodzko). Włodarze gminy wiejskiej zainaugurowali dzisiaj spotkania noworoczne, które tradycyjnie w styczniu są organizowane przez samorządowców w powiecie kłodzkim. Gospodarzem wydarzenia biznesowego w krosnowickiej "Podhalance" był wójt Zbigniew Tur, który zebranym zaprezentował tegoroczne wyzwania stojące przed władzami lokalnymi i mieszkańcami gminy.


W nowym roku zaplanowano inwestycje o łącznej wartości ponad 12 mln zł. Niektóre z nich będą kontynuacją zadań rozpoczętych w r. 2019, inne zostaną rozpoczęte. Jedną z nich jest rozbudowa szkoły podstawowej w Szalejowie Górnym; koszt przedsięwzięcia to niemal 2,3 mln zł, przy czym znaczący jest udział środków finansowych państwa. Znacząca okazuje się budowa sześciu świetlic wiejskich w ramach Programu rozwoju obszarów wiejskich oraz funduszy gminy Kłodzko. Wzbogacą się o te placówki mieszkańcy: Droszkowa, Młynowa i Gorzuchowa oraz Kamieńca, Roszyc i Łącznej.
 

Zanosi się na remont drogi do osiedla popegeerowskiego w Jaszkowej Dolnej, bo już jest gotowy kosztorys. Będzie kontynuowana przebudowa drogi w Krosnowicach do osiedla mieszkaniowego i zapowiada się remont mostu w ciągu ul. Kolejowej w Ołdrzychowicach Kłodzkich.
 

W ramach programu "Ziemia kłodzka - czyste powietrze" w tym roku dojdzie do wymiany pieców tradycyjnych na ekologiczne z udziałem tym zainteresowanych mieszkańców. Z gminą Lądek-Zdrój gmina wiejska Kłodzko zamierza lepiej wykorzystać oczyszczalnię ścieków w Ołdrzychowicach Kłodzkich, do której można doprowadzić sieć z Trzebieszowic. Z burmistrzem Polanicy-Zdroju finalizuje się rozmowy nt. wpięcia Szalejowa Górnego do tamtejszej oczyszczalni, podobnie jak z burmistrzem Kłodzka odnośnie uporządkowania gospodarki ściekowej w Boguszynie i Wojciechowicach.
 

Wójt Zbigniew Tur podziękował przedstawicielom wszystkich instytucji podmiotów gospodarczych i stowarzyszeń, których reprezentanci wzięli udział w czwartkowym spotkaniu, za ich wkład w rozwój gospodarczy i społeczny gminy wiejskiej Kłodzko. Wspólnie z przewodniczący rady gminy Ryszardem Jastrzębskim wójt wręczył właścicielom lub szefom dziewięciu firm działających w tej gminie "Podkowy biznesu".

Tegorocznymi laureatami "Podków Biznesu" zostali:

Bednarz – Budownictwo Kompleksowe, Inwestycje Budowlane - z siedzibą w Ściborzu, m.in. za modernizację i remont sali „Podhalanka” w Krosnowicach.    

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Klaudia” w Starym Wielisławiu, m.in. za budowę Wiejskiego Miejsca Spotkań w Krosnowicach. 

Bielinex Beton sp. z o.o. w Bierkowicach, m.in. za otwarcie nowej linii do produkcji betonu, zwiększającej moc przerobową zakładu.

Kayser Automotive Systems Kłodzko w Jaszkowej Dolnej, m.in. za otwarcie nowej hali, zwiększającej powierzchnię produkcyjną i magazynową.

PHU Tomex sp. jawna w Krosnowicach, m.in. za wspieranie działań gminy na niwie kulturalnej i kultywowanie tradycji.  

Gospodarstwo Agroturystyczne Biała Paprotka w Szalejowie Górnym, m.in. za promowanie gminy Kłodzko.

O Cans sp. z o.o. – Zakład w Wojborzu, m.in. za podnoszenie znaczenia gospodarczego gminy Kłodzko w kraju i na świecie.

Ośrodek Jeździecki „Kłodzka Róża” w Święcku, m.in. za sprzyjanie rozwojowi wypoczynku, rekreacji i sportu.

Zakład Usługowy w Ołdrzychowicach Kłodzkich – Henryk Pressel, m.in. za wspieranie działań gminy Kłodzko w zakresie kultury.  


Stronę artystyczną spotkania wypełnił zespół wokalny "Con Grazia" z Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Bystrzycy Kłodzkiej prowadzony przez Renatę Fiałkowską-Dumę.
(bwb)