MIĘDZYLESIE - Informacja

INFORMACJA:
Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.)Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Międzylesiu, Plac Wolności 1, wywieszony został na tablicy ogłoszeń wykaz:
- nr 25/2019 z dnia 23.12.2019 r. dot. lokalu mieszkalnego nr 5, położonego przy ul. Jana Sobieskiego 7 w Międzylesiu, przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
 
Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni t.j. od dnia 23.12.2019 r. do dnia 13.01.2020 r. włącznie.
 
Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie Tomasz Korczak
Sprawę prowadzi: Katarzyna Marcinek