Oklaski dla... Wód Polskich

DŁUGOPOLE-ZDRÓJ. I w tej miejscowości Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zorganizowało spotkanie konsultacyjne adresowane do mieszkańców. Odbyło się w miniony czwartek, a w jego trakcie w kierunku przedstawicieli tej instytucji popłynęły oklaski. Padła bowiem propozycja, która spodobała się zebranym, bo też spełni ich oczekiwania.

Już jest wiadomo, że na ziemi kłodzkiej nie będzie budowanych więcej dużych suchych zbiorników przeciwpowodziowych. Te, które teraz są realizowane w Krosnowicach na Dunie, w Boboszowie na Nysie Kłodzkiej i Roztokach na Goworowskim Potoku oraz w Szalejowie Dolnym na Bystrzycy Dusznickiej wynikają z wcześniejszych założeń ochrony przeciwpowodziowej Kłodzka i Kotliny Kłodzkiej - najniżej położonych obszarów na Kłodzczyźnie. Z czasem trzy pierwsze z tych obiektów staną się w części mokrymi, czyli umożliwiającymi prowadzenie na nich rekreacji. Ale nastąpi to po tzw. wyczerpaniu trwałości projektu, wynoszącej pięć lat.
 


Dyrektor RZGW Mariusz Przybylski

O tych faktach mówił Mariusz Przybylski, dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu - PGW Wody Polskie podczas konsultacji społecznych w Długopolu-Zdroju. Kurort znalazł się wśród tych miejscowości, które zostaną objęte nowym projektem ochrony przeciwpowodziowej ziemi kłodzkiej. W jego granicach administracyjnych RZGW również wykona zadania w ramach tzw. biernej ochrony przed zalaniem. Sprowadzi się ona do udrożnienia Nysy Kłodzkiej, oczyszczenia i wzmocnienia istniejącego muru oporowego, przebudowy stopni wodnych, wykonania w korycie elementów spowalniających nurt. Inwestor oczyści i wzmocni istniejące filary mostowe, w tym byłej kładki na pograniczu z Długopolem Dolnym, zabranej przez powódź w roku 1997. W przypadku tej kładki stworzy więc warunki do jej odbudowy przez gminę i tym samym przywróci się szlak wędrowny wokół kurortu i ułatwi życie mieszkańcom. I właśnie za to rozległy się oklaski, bo od wielu lat sprawy nie szło załatwić z braku funduszy. Teraz, w ramach inwestycji rzecznej, wspólnie z władzami samorządowymi to stanie się możliwe.

W zakres prac zaplanowanych dla Długopola-Zdroju wchodzi znacznie więcej robót, które omówili specjaliści z PGW WP biorący udział w tym spotkaniu. A ono samo upłynęło w atmosferze rzeczowości, czyli rozmów o konkretach. Między innymi właściciel "Dworu Elizy" ucieszył się, że jego wniosek o wydłużenie muru oporowego tak, aby chronił i ten hotel, nie trafił w próżnię. Sekretarz gminy Bystrzyca Kłodzka, zarazem radny powiatowy Tadeusz Zieliński też otrzymał odpowiedź, że w ramach projektu uporządkuje się obszar górskich dopływów do Nysy Kłodzkiej w granicach Długopola-Zdroju. To też jest ważne dla bezpieczeństwa jego mieszkańców i gości. A wiceburmistrz Beata Hucaluk-Szpanier została zapewniona, iż wzmocni się zakola rzeki, aby wysoka woda, jeśli się zdarzy, nie zagrażała drogom, sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, w ogóle mieniu wszystkich.
 


Uczestnicy spotkania konsultacyjne w Długopolu-Zdroju

Pomiędzy kwietniem 2021 a grudniem 2022 r. PGW WP zaangażują w te roboty ponad 150 mln zł. Aby zmieścić się w terminie, przyspieszy się przetargi na wyłonienie wykonawców prac, wśród których zawarto także usunięcie nanosu z koryta rzeki; to też obniży lustro wody.

Jak spuentował dyrektor M. Przybylski - celem całego przedsięwzięcia jest spowolnienie biegu Nysy Kłodzkiej tak, aby w okresie jej wezbrania tereny położone poniżej również były bezpieczne.
 
(bwb)
*
Już 9 bm. konsultacje społeczne dotyczące Bystrzycy Kłodzkiej (g. 17:00 w hotelu Abis), a 12 bm. - Kłodzka (g. 17:00 - Centrum Szkoleniowe Synergy Trainings - oddział Kłodzko, ul. Wyspiańskiego 2F). Po tym etapie rozpoczną się konsultacje społeczne odnośnie ochrony przeciwpowodziowej na terenach niezurbanizowanych.