Trwają przeciwpowodziowe konsultacje społeczne

SUBREGION. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie do połowy grudnia br. prowadzi konsultacje społeczne na ziemi kłodzkiej w zakresie jej ochrony przed powodzią. Oto co przekazuje mieszkańcom organizator tych spotkań poprzez swoją stronę internetową:

„Konsultacje społeczne na ziemi kłodzkiej są poświęcone planowanym przez Wody Polskie inwestycjom, których celem jest ochrona przeciwpowodziowa miejscowości położonych nad Nysą Kłodzką i jej dopływami. Chcemy poznać opinie mieszkańców i przedstawicieli samorządów na temat nowo opracowanych planów. Szczegóły dotyczące każdej z proponowanych inwestycji, wraz z komentarzami ekspertów Wód Polskich, zostaną zaprezentowane podczas spotkania. Pojawią się również w zakładce „Stop powodzi”, dedykowanej konsultacjom społecznym. W najbliższym czasie podamy informacje o miejscu i godzinie każdego z zaplanowanych paneli dyskusyjnych.

PLANOWANY HARMONOGRAM SPOTKAŃ:

15 listopada 2019, godz. 17:00 - Szczytna, Ośrodek Wczasowo-Rekreacyjny Relax, ul. Robotnicza 23.
18 listopada 2019, godz. 17:00 - Polanica-Zdrój, Nowy Zdrój - Centrum Zdrowia i Wypoczynku, ul. Zdrojowa 34A.
25 listopada - Stronie Śląskie
29 listopada - Lądek-Zdrój
2 grudnia - Międzylesie
4 grudnia - Długopole-Zdrój
9 grudnia - Bystrzyca Kłodzka
12 grudniaKłodzko

Ważne! Spotkania mają charakter otwarty. Zapraszamy wszystkich mieszkańców do udziału w dyskusji na temat inwestycji w regionie.
 

Uwagi na temat planowanych inwestycji można przesyłać pocztą (listownie) pod adres:
Jednostka Realizująca Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły, ul.
Kochanowskiego 91B, 51-602 Wrocław, ziemiaklodzka@wody.gov.pl

SPOTKANIA, KTÓRE JUŻ SIĘ ODBYŁY:

Pierwsze spotkanie konsultacyjne odbyło się 5 listopada w Dusznikach-Zdroju.
Zakres proponowanych inwestycji obejmuje koncepcję robót remontowo-odtworzeniowych rzeki Bystrzycy Dusznickiej w miejscowości Duszniki-Zdrój. Planowane są: umocnienia brzegów narzutem kamiennym w miejscach podatnych na erozję brzegową; umocnienia dna gurtami w miejscach podatnych na erozję denną; remont/odbudowę/przebudowę murów oporowych; wykonanie murów regulacyjnych; remont lub przebudowę kładek i mostów wraz z zabezpieczeniem dna; remont lub przebudowę jazów stałych i progów na bystrza; budowę zapór przeciwrumowiskowych. W koncepcji ujęto również budowę kanału ulgi przy Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju w celu zapewnienia dla tego obiektu ochrony przed powodzią o prawdopodobieństwie przewyższenia p=1% (raz na 100 lat).
 
(abc)

Foto Andrzej Bartniak