Przygraniczne inwestycje drogowe

POWIAT KŁODZKI. Już kilka razy informowaliśmy o tym, że wspólnie z partnerami czeskimi samorząd powiatowy realizuje kilka drogowych projektów. Ze stopniem zaawansowania robót na ziemi kłodzkiej w miniony czwartek zapoznali się przedstawiciele partnerskich umów. Byli obecni reprezentanci czeskich województw kralovehradeckiego i olomouckiego oraz powiatu kłodzkiego.

Etatowy członek Zarządu Powiatu Kłodzkiego Piotr Marchewka przypomina, że przedmiotem inwestycji są – w ramach Interregu przebudowa drogi Bystrzyca Kłodzka – Spalona, z projektu z województwem kralovehradeckim przebudowa drogi Duszniki-Zdrój – Karłów – Ostra Góra, zaś z województwem olomouckim przebudowa drogi Stronie Śl. – Nowa Morawa – granica państwa.
 

Do zakończenia pozostała jeszcze droga powiatowa nr 3236D Bystrzyca Kłodzka – Spalona. Ponieważ w trakcie realizacji przebudowy doszły nowe zadania, powinna być w całości gotowa latem 2020 r.

W sumie modernizacji poddano 41 km o wartości prac wynoszącej ponad 44 mln zł.
(bwb)