MIĘDZYLESIE - Informacja

INFORMACJA:
Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Międzylesiu, przy Placu Wolności 1, wywieszony został na tablicy ogłoszeń wykaz:
- nr 22/2019 z dnia 04.11.2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gruntowe położone w miejscowościach: Długopole Górne, Goworów, Boboszów, Smreczyna, Gniewoszów, Domaszków, Nowa Wieś, Szklarnia, Różanka, Roztoki, Nagodzice.
 
 
Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni t.j. od dnia 05.11.2019 r. do dnia 26.11.2019 r.
 
Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie Tomasz Korczak
Sprawę prowadzi: podinspektor referatu ITiG Adrian Sewastianiuk