"Ares" w większym gronie

DUSZNIKI-ZDRÓJ. Tak jak wcześniej informowaliśmy, dzisiaj powiększyła się grupa Klastra Energii "Ares" - z 5 do 13 jednostek samorządowych. W obiekcie Duszniki Arena doszło do spotkania włodarzy zainteresowanych gmin i powiatu oraz podpisania porozumień.
 

W wydarzeniu wzięli udział m.in. przedstawiciele Ministerstwa Energii, parlamentarzyści z Dolnego Śląska, reprezentanci Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

(bwb)

Foto UM Duszniki-Zdrój