BYSTRZYCA KŁODZKA - Informacja

Burmistrz Bystrzycy Kł. informuje, że w siedzibie  UMiG wywieszono wykazy w sprawie:
 
-   wydzierżawienia gruntów na terenie wsi Gorzanów, Nowy Waliszów, Długopole Zdrój  oraz na terenie miasta 
    Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum 
 
-   wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części działek nr 66/5 i 66/7, położonych w Bystrzycy Kłodzkiej        
     obręb Centrum na lokalizację kotłowni kontenerowych gazowych.
    
-   wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej gruntów położonych na terenie wsi: Spalona, Pławnica , Nowa 
     Bystrzyca, Nowy Waliszów, Idzików, Wilkanów, Długopole Zdrój, Stara Łomnica, Poręba , Kamienna, 
     Wójtowice-Huta, Wyszki, Gorzanów oraz na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Niedźwiedna, Zabłocie,    
     Stara Bystrzyca .