Mieszkańcy pomogli w ważnej wystawie

POLANICA-ZDRÓJ. Po śmierci zasłużonego dla miasta jej mieszkańca prof. Zbigniewa Horbowego zrodziła się inicjatywa zorganizowania wystawy obrazującej jego dorobek i zasługi dla promocji kurortu oraz całej ziemi kłodzkiej. Pomysłodawcy o pomoc w zgromadzeniu eksponatów zwrócili się do polaniczan. I spotkali się z życzliwym odzewem, bowiem dzięki nim można było otworzyć ekspozycję m.in. szkła artystycznego zaprojektowanego przez byłego rektora wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych, współtwórcy osiągnięć hutnictwa szkła na ziemi kłodzkiej.
 
 
Burmistrz Mateusz Jellin wręcza podziękowanie Wiesławowi Lewickiemu

Ostatnio w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Polanicy-Zdroju burmistrz Mateusz Jellin, dyrektor MBP Iwona Mokrzanowska i prezes Towarzystwa Miłośników Polanicy Edward Wojciechowski spotkali się z osobami, które nieodpłatnie przekazały eksponaty z własnych zasobów na wspomnianą wystawę. Podziękowano im za wspaniałą postawę, skutkującą przypomnieniem zasług profesora dla środowiska, w którym żył i pracował.
 
(bwb)

Foto MBP Polanica-Zdrój