Z życzeniami dla ratowników medycznych

ZŁOTY STOK. W minioną niedzielę przypadał Dzień Ratownictwa Medycznego i święto osób pracujących w tym zawodzie. Pamiętała o tym burmistrz Grażyna Orczyk, która dzisiaj, tj. w poniedziałek, 14 bm. w towarzystwie uczennic Szkoły Podstawowej w Złotym Stoku zrobiła niespodziankę dyżurującym ratownikom z Pomocy Doraźnej w Ząbkowicach Śląskich. Placówka ta obsługuje również mieszkańców i gości gminy złotostockiej. Jej pracownicy, gdy tylko zajdzie taka potrzeba, spieszą na ratunek, ile mocy w karetkach.
 

I właśnie za tą ich dyspozycyjność, za troskę o pacjentów, przedstawicielki wspomnianej gminy i miasta przyjechały podziękować. Kwiaty od nich ozdobiły życzenia, zaś tort osłodził to sympatyczne spotkanie.
 
(bwb)

Foto UMiG Złoty Stok