O współpracy dwóch towarzystw

KŁODZKO. Na zaproszenie Towarzystwa Miłośników Ziemi Kłodzkiej do subregionu przyjechała delegacja Towarzystwa Miłośników Ziemi Żywieckiej. W ratuszu odbyło się spotkanie z przedstawicielami władz powiatu – wicestarostą Małgorzatą Jędrzejewską-Skrzypczyk i wiceburmistrzem Wiesławem Traczem.
 

W programie wizyty – o czym informuje prezes TMZK Adam Łącki – są rozmowy o współpracy obu stowarzyszeń oraz pokazanie gościom piękna ziemi kłodzkiej. Przedstawiciele Żywiecczyzny z prezesem TMZŻ Grzegorzem Szafrańskim zobaczą najbardziej atrakcyjne miejsca tej części Dolnego Śląska.

(bwb)

Foto Bartosz Wojciechowski