Czy powstanie muzeum szklarstwa?

ZIEMIA KŁODZKA. Włodarze trzech poszklarskich gmin: Szczytnej, Stronia Śląskiego i Polanicy-Zdroju zamierzają zawrzeć porozumienie o wspólnym działaniu na rzecz utworzenia muzeum hutnictwa szkła. Przed wielu laty huty bądź szlifiernie znajdujące się również w Batorowie i Dusznikach-Zdroju stanowiły o pozycji ziemi kłodzkiej w tej branży. Niestety, ale dziś są wspomnieniem.
 

Tym bardziej inicjatywa burmistrzów tych trzech miast warta jest poparcia i urealnienia.
 
(bwb)

Foto ARC