Bardo nie chce być rozjeżdżone

SUBREGION. Przez wielu - ze względu na swoje położenie - jest nazywane wrotami ziemi kłodzkiej. Nie tylko burmistrz Krzysztof Żegański chce, aby nadal nimi było. Jednak pod warunkiem, że rysująca się w niedalekiej perspektywie droga ekspresowa S8 nie poprowadzi przez Bardo oraz jego wielki skarb natury, jakim jest Obryw Bardzki. Taki wniosek można wyciągnąć po wczorajszym spotkaniu mieszkańców z projektantami i przedstawicielami przyszłego inwestora, które odbyło się w ośrodku kultury.Uczestnicy spotkania od razu mogli wypełnić ankiety odnośnie projektowanej inwestycji
 
Aż trzy godziny trwało spotkanie informacyjne w Bardzie, poświęcone zaprezentowaniu zainteresowanym osobom przebiegu projektowanych korytarzy przyszłej S8. To temat, który wywołuje emocje, bo z jednej strony już najwyższy czas, aby atrakcyjny turystycznie subregion, jakim jest ziemia kłodzka, wreszcie dysponował drogą o standardach autostrady, a z drugiej... No właśnie - ścierają się z nim obawy tych mieszkańców i fachowców z różnych dziedzin, którzy wskazują na zagrożenia z tą inwestycją związane. I może z racji rangi przedsięwzięcia, które ciągle pozostaje tylko w sferze zapowiedzi, gdyż do tej pory nie nadano mu wymiaru inwestycji państwowej w drodze rozporządzenia, na to spotkanie zawitali  m.in. Mariusz Wawro - zastępca dyrektora wrocławskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Marcin Sułek - naczelnik wydziału w tymże Oddziale i in.
 


Przez obszar Barda i gminy poprowadzono aż cztery korytarze

Wcześniej zapowiedzianą dyskusję poprzedził Tomasz Kłąb, który w imieniu firmy Jacobs projektującej przyszłą S8 przedstawił, a w zasadzie przypomniał warianty jej ewentualnego przebiegu (są one prezentowane od jakiegoś czasu w mediach społecznościowych, więc i znane większości uczestników). Każdy sprowadza się do poważnej ingerencji w środowisko, skutkującej gdzieniegdzie, jeśli nie wysiedleniami ludności, to ogromnym niezadowoleniem z bliskości "ekspresówki", która wręcz może ocierać się o domostwa. Poza tym na terenie bardzkiej gminy w rachubę wchodziłoby wybudowanie tuneli oraz estakad w miejscach już wzbudzających wątpliwości ekologów i geologów, np. Rafała Sikory z Państwowego Instytutu Geologicznego w Krakowie.
 


Od lewej: K. Żegański, M. Wawro i M. Sułek

Jak zauważył T. Kłąb - opracowując warianty przebiegu korytarzy projektanci pod uwagę biorą wskaźniki ekonomiczne, przyrodnicze, techniczne oraz odbiór społeczny przyszłej inwestycji. Czynią to po to, aby zamawiający zadanie miał rzetelną wiedzę przed podjęciem ostatecznej decyzji i dalszym procedowaniem. Wiadomo jest, że droga ekspresowa z Kłodzka do Wrocławia zostanie wybudowana w przekroju jezdni 2 x 2, na której maksymalna prędkość ma wynosić 120 km/h. Z innymi drogami będzie się łączyć poprzez węzły komunikacyjne. Jej długość - w zależności od wariantu - wynosi 75 - 85 km. Cechować ją ma najwyższy standard obciążenia, tj. 115kN/oś. W jakości odniesieniem dla niej jest obwodnica Wrocławia. Wstępnie przyjmuje się, że w roku 2023 wybuduje się cały odcinek S8 Wrocław (Magnice) - Kłodzko (po węzeł Lisia).
 


Podczas dyskusji padały pytania o losy ludzi w związku z planowaną budową

- W czasie tych spotkań zbieracie państwo opinie o przyszłej inwestycji. Wydaje mi się, że ludzie powinni być tutaj główną wartością, jak i ich życie oraz zabezpieczenie przyszłości  -
stwierdziła jedna z dyskutantek. - Oczywiście, rozumiem, że ta "Ósemka" jest bardzo ważna i powinna być, ale zarazem jak najmniej uciążliwa dla ludzi tu mieszkających.
 
 
Tomasz Kłąb - jeden z projektantów

Podobny punkt widzenia wyraziło kilku innych wypowiadających się, zaznaczając, że obszar gminy Bardo to wyjątkowy teren. Tym bardziej należy znaleźć konsensus, chroniąc rzeczywistość i krajobraz Barda, Potworowa, Dzbanowa czy Laskówki. Były też wypowiedzi dopingujące inwestora do jak najszybszego wybudowania S8, gdyż to co dzieje się na K8 pod względem bezpieczeństwa jest nie do przyjęcia.
 


W sali ośrodka kultury zebrało się spore grono zainteresowanych tematem

Z przebiegu spotkania wynika, że dla gminy bardzkiej wariantem niosącym najmniej kolizji interesów jest korytarz określony jako A4. Prowadziłby z Kłodzka przez Boguszyn, Przyłęk, Dzbanów i Laskówkę w kierunku Potworowa, gdzie lokuje się ważny węzeł komunikacyjny. Tym samym omijałby Bardo...
 


Za budową odcinka S8 jest większość zebranych, ale...

- To nie oznacza, że przestałoby ono być wrotami ziemi kłodzkiej. Co prawda wariant mówiący o przebiegu drogi przez Bardo zostaje przez nas i sąsiednie gminy wykluczony, ale inny pozwoli zachować jego atrakcyjność turystyczną, a nawet zwiększyć gospodarczą -
mówi burmistrz Krzysztof Żegański. - Uważam, że po dokonaniu małych korekt, propozycja A4 zostanie zaakceptowana przez mieszkańców, z pożytkiem dla wszystkich zainteresowanych...
 

Bardo nie chce dać się rozjeździć, stąd nie optuje za ekspresówką przez miasteczko

Cykl spotkań informacyjnych na temat przebiegu S8 na wrocławsko-kłodzkim odcinku dobiega końca (ostatnie zaplanowano 11 bm. w Złotym Stoku). W subregionie ziemi kłodzkiej to bardzkie miało o tyle istotne znaczenie, bo podkreśliło wagę tego miasteczka w  tak oczekiwanej inwestycji.
 
(bwb)

PS. Za wariantem A4 optowano również podczas spotkania informacyjnego w gminie wiejskiej Kłodzko.