Święty Nepomucen powróci na most

BARDO. Na most kamienny nad Nysą Kłodzką powróci rzeźba św. Jana Nepomucena. To dzięki staraniom członków dolnośląskiego Oddziału Związku Mostowców RP, burmistrza Barda Krzysztofa Żegańskiego i miejscowej Parafii rzymsko-katolickiej. Tym samym wypełni miejsce zajmowane przez taki sam posąg do końca II wojny światowej.
 
Święty Jan Nepomucen to postać bardzo popularna na ziemi kłodzkiej, szczególnie w średniowieczu. Ten czeski męczennik po swojej śmierci stał się symbolem ochrony przed wieloma nieszczęściami. Jak pisze w swoim opracowaniu Aneta Marek (Ziemia Kłodzka jako region kultu św. Jana Nepomucena) – na tym obszarze stawiano obiekty kultu religijnego, będące votami błagalnymi lub dziękczynnymi. „Fundowano  je  w  celu  ochrony  przed  klęskami żywiołowymi (pożarem, powodzią, zarazą) jako dowód wdzięczności za uzyskane łaski,  za  uratowanie  życia,  uzdrowienie,  jako  zadośćuczynienie  za  popełnione  czyny  oraz w  celu  upamiętnienia  ważnych  wydarzeń rodzinnych (np.  przedwczesnej  śmierci) czy miejscowej społeczności (zażegnanie epidemii)…” Tę siłę sprawczą przypisywano właśnie Nepomuceonowi, który ma też chronić przed nieszczęściami osoby pokonujące (przeprawiające się) wodę. Stąd wiele jego rzeźb przed mostami lub na nich, na wspomnianym terenie.

Jak wylicza A. Marek – na ziemi kłodzkiej, do której zalicza się również Bardo, znajduje się ponad 220 obiektów sakralnych poświęconych temu świętemu.
(wb)