Opłaty za odpady bez zmian

KŁODZKO. Na dotychczasowym poziomie pozostawiono opłaty za wywóz odpadów komunalnych. W przypadku, gdy w gospodarstwie domowym jest prowadzona ich segregacja, stawka wynosi 9,10 zł od osoby, natomiast w sytuacji odstawiania odpadów zmieszanych - po 13,50 zł od osoby.

Władze miejskie przypominają, że opłaty za gospodarowanie odpadami należy uiszczać do 28 dnia każdego miesiąca. Do połowy marca, maja, września i listopada przyjmowane są opłaty za odbiór odpadów z obiektów rekreacyjno-wypoczynkowych i domków letniskowych.

Burmistrz Michał Piszko równocześnie informuje, że w razie potrzeby osoby fizyczne i prawne z wyprzedzeniem zostaną powiadomione o ewentualnych zmianach w opłatach i organizacyjnych, jeśli zostaną dokonane w ciągu roku.
(wb)