Wkrótce otwarcie nowej drogi pod wiaduktem

BYSTRZYCA KŁODZKA. Po 20 listopada br. do użytku zostanie przekazany nowo wybudowany odcinek drogi powiatowej nr 3235D pomiędzy ulicami Kolejową i Zamenhofa. Tym samym ulica Unii Lubelskiej, stanowiąca ów odcinek, w sporej części zmieniła swoje ułożenie, gdyż w związku z wybudowaniem w tym miejscu wiaduktu kolejowego trzeba ją było poprowadzić innym korytarzem.
 

Przeprawa pod torami okazywała się niezbędna, gdyż dotychczas użytkowana była za wąska i niska – uniemożliwiała przejazd pojazdów o większych gabarytach. Ich kierowcy nadkładali drogi przez Domaszków i Długopole-Zdrój, co w przypadku kurortu potęgowało zagrożenie utraty statusu uzdrowiska.
 

Starania władz samorządowych Bystrzycy Kłodzkiej o podjęcie przez powiat kłodzki inwestycji - przy finansowym udziale gminy – w końcu się spełniły. Właśnie dobiega ona końca. Podkreślimy, że zaangażowano w nią niemałe fundusze przekazane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.
(bwb)