Wielkie badanie bogactwa Gór Stołowych

KUDOWA-ZDRÓJ. Przez trzy lata na terenie Parku Narodowego Gór Stołowych i jego otuliny będzie prowadzona ocena stanu zasobów przyrody ożywionej i nieożywionej. Do tego celu wykorzysta się nowoczesne technologie teledetekcyjne, m.in. z udziałem drona. Dzięki przedsięwzięciu przewidzianemu na lata 2019 - 2022 uzyska się bardziej dokładne informacje o faunie i florze tego szczególnego miejsca.
 

W minioną środę dyrektor PNGS Bartosz Małek podpisał umowę z przedstawicielem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie projektu środkami unijnymi z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko kwotą ponad 4,3 mln zł. Wartość całego zadania wynosi około 5,1 mln zł.
(mb)

Foto PNGS