Powiat i gmina wspólnie remontują

LĄDEK-ZDRÓJ. Z rozmachem jest prowadzony remont ulic Kłodzkiej i Ogrodowej, stanowiących odcinek drogi powiatowej. Władze miejskie zabiegały o te prace od dłuższego czasu, biorąc pod uwagę fatalny stan techniczny. Starostwo kłodzkie znalazło część funduszy, gmina dołożyła swoje – później raz jeszcze, gdy okazało się, że koszt jest wyższy od prognozowanego.

- Wymieniono sieć wodociągową i kanalizacyjną, która liczyła sobie 60 i więcej lat – mówi burmistrz Roman Kaczmarczyk. – Zresztą w Lądku-Zdroju, w wielu miejscach, mamy jeszcze odcinki sieci nawet sprzed stu lat. Sukcesywnie je wymieniamy.
 

Teraz w czasie takich robót dotychczasowa kanalizację ogólnospławną rozdziela się na sanitarna i deszczową. Pozwala to odciążyć miejską oczyszczalnię ścieków, która jest przymierzona do modernizacji w nowej kadencji samorządu.

Już niebawem ulice Kłodzka i Ogrodowa otrzymają świeże nawierzchnie, a wzdłuż ul. Konopnickiej takie pojawią się na chodnikach. Rozkopane jest również otoczenie dworca kolejowego, zmiany zachodzą w obrębie muszli koncertowej. Można odnieść wrażenie, że Lądek-Zdrój znajduje się w komunikacyjnej przebudowie.

(bwb)