Kilka milionów na drogi i ich otoczenie

KUDOWA-ZDRÓJ. Miasto otrzymało pokaźny zastrzyk pieniędzy na przebudowę infrastruktury drogowej. Prawie 4,7 mln zł stanowi dotacja skierowana na zadania skupione w obszarach Stary Zdrój oraz Nowa Kudowa. Do niej należy doliczyć wkład własny gminy w wysokości kilkunastu procent..
 


Od wiosny 2019 r. Kudowę Zdrój czeka duży front robót drogowych
.
- Od przyszłego roku zabierzemy się za remonty wielu ciągów komunikacyjnych i ich sąsiedztwa. Między innymi przebudujemy ulice: Moniuszki, Matejki i Słowackiego oraz Kombatantów, Lubelską i Poznańską - mówi burmistrz Piotr Maziarz. - Generalnie zmierzamy do zrewitalizowania przestrzeni publicznej i dróg gminnych. Z tego powodu kudowian i naszych gości czekają pewne niedogodności komunikacyjne, za co już przepraszam. Musimy jednak je znieść, aby poprawić jakość naszego życia.

W obu projektach uwagę zwrócono też na małą architekturę. Pojawią się place zabaw, znikną bariery architektoniczne będące przekleństwem osób niepełnosprawnych.
(bwb)