Otwarcie stacji z awansem czasowym

KŁODZKO. Przyspieszono nieco otwarcie po przebudowie stacji kolejowej Kłodzko Główne, bo prace jeszcze trwają - szczególnie torowe. Ale podróżni już korzystają z dwóch peronów - wyspowego o długości ponad 300 metrów i półwyspowego prowadzącego do budynku stacyjnego. Dla ułatwienia komunikacji między jednym i drugim peronami PKP PLK zainwestowało w bezpieczne przejście z rogatkami. Jego wadą jest jednak to, że podróżni muszą nadkładać drogi.
 


Kładka nadtorowa ułatwiała przejście nad stacją z ulicy na ulicę

Sytuacja ma się poprawić po przekazaniu kładki nadtorowej, która właśnie przechodzi renowację. Przeprawa będzie jednak krótsza od poprzedniej, zapewniającej pieszym drogę z ul. Dworcowej do ul. Zamkowej.
 


Przebudowany obszar stacji Kłodzko Główne

W planach PKP PLK ma jeszcze wykonanie nowego rozjadu torowego w kierunku Nowej Rudy oraz przebudowę przejazdu przez tory na ul. Dworcowej.
(bwb)