Kulturalna wyprawa

WAMBIERZYCE (gm. Radków) „Kulturalna wyprawa” - pod takim hasłem odbył się tegoroczny konkurs adresowany do dzieci i młodzieży, zorganizowany przez kłodzkie Starostwo Powiatowe. Laureatów poznaliśmy 9 bm. podczas konferencji pn. „Promocja turystyczna ziemi kłodzkiej – metody i narzędzia cyfrowe”.

Taki konkurs kłodzkie Starostwo Powiatowe zorganizowało po raz drugi. Tym razem zadaniem uczestników było dotarcie do zabytków, znajdujących się w naszym powiecie i przygotowanie relacji filmowej z wycieczki.

I tak uczniowie z Samorządowej Szkoły Podstawowej w Międzylesiu odbyli wycieczkę na międzyleski zamek. Ich koledzy i koleżanki ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Kłodzku udali się do pałacu w pobliskim Gorzanowie. Uczniowie z Kudowy-Zdroju zainteresowali się Skansenem Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego w Kudowie-Pstrążnej, a młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Nowej Rudzie powędrowała „Szlakiem Wittiga”. Natomiast młodzież ze Szkoły Podstawowej w Radkowie odbyła wrześniową wycieczkę do Wambierzyc i zaprezentowała ich część, m.in. „Ruchomą szopkę” i wzgórza o biblijnych nazwach.
 

Prezentacja uczniów z Radkowa zdobyła jedną z głównych nagród i jednocześnie znakomicie się wpisała w obchodzone w tym roku 800-lecie Wambierzyc i miejsce konferencji.

Sama konferencja, zorganizowana przez Starostwo Powiatowe, była kontynuacją inicjatywy sprzed roku, której celem jest podkreślenie Światowego Dnia Turystki.
(tam)