Zbiornik na Klikawie przed metamorfozą

LEWIN KŁODZKI. Nie 2,2 mln zł, a więcej kosztować będzie modernizacja kompleksu zbiorników na Klikawie. Okazało się bowiem, że drugi z nich jest mocno zamulony i wymaga uporządkowania. Wójt Joanna Klimek-Szymanowicz wystąpiła o dodatkowe fundusze do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, które odpowiedziało pozytywnie.
 

Bardzo ciekawą kompozycję funduszy z różnych źródeł udało się stworzyć samorządowi Lewina Kłodzkiego dla zmodernizowania miejscowego akwenu wodnego zasilanego przez górski potok. Prace okazały się niezbędne po wystąpieniu intensywnych opadów deszczu i raptownego topnienia śniegu na przedwiośniu w ubiegłym roku. Spowodowały one degradację techniczną obiektu i pilną potrzebę jego uporządkowania.

- Za pośrednictwem wojewody dolnośląskiego z MSWiA otrzymaliśmy 1.796.000 zł, z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych - 242.424 zł, z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego - 49.000 zł, zaś gmina zapewniła 157.576 zł - komunikuje wójt.
 

Za te pieniądze oraz dodatkowe usunie się muł z obu zbiorników, wyremontuje elementy betonowe na wszystkich trzech zbiornikach, wzmocni skarpy. Ponadto zostanie poprowadzona droga asfaltowa z myślą o aktywnym wypoczynku mieszkańców i gości; do ich dyspozycji będzie około kilometrowy odcinek. Zaplanowano również inne prace, które uczynią to miejsce piękniejszym i racjonalniejszym.
 
(bwb)

Foto UG Lewin Kłodzki