Miliardy w kolejową infrastrukturę

KŁODZKO. Zaawansowane są prace modernizacyjne na stacji kolejowej Kłodzko Główne. Ich przebieg oraz zamierzenia inwestycyjne wobec kolei w skali kraju i na ziemi kłodzkiej były przedmiotem konferencji prasowej. Zorganizowano ją na peronie trzecim wspomnianej stacji, a wzięli w niej udział m.in. minister edukacji narodowej Anna Zalewska, senator Aleksander Szwed, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Andrzej Bittel, dyrektor ds. utrzymania infrastruktury PKP PLK Piotr Majerczak.


Stacja Kłodzko Główne podlega pewnym zabiegom modernizacyjnym w ramach infrastruktury pasażerskiej. Zbudowano dwa perony i dojścia do nich, troszcząc się o likwidację barier architektonicznych, wyposażono je w elementy małej architektury. Jeszcze dojdzie kładka nad torami aktualnie przechodząca renowację. Równolegle prowadzi się modernizację torów pod kątem usprawnienia przewozów towarowych. Jak zauważył A. Bittel z MI - ma to zapewnić sprawniejszy wywóz kruszyw niezbędnych przy budowie dróg i torowisk. Dlatego w kolejnych latach zainwestuje się w przebudowę tzw. głowicy, która umożliwi lepszy wyjazd z tej stacji w kierunku Ścinawki Średniej, poprawi sterowanie infrastrukturą kolejową. Kłodzko w ogóle jest ważnym miejscem na mapie tych przewozów.
 

- Już rozpoczęto rozbudowę przystanku kolejowego Kłodzko Miasto na stację. To oznacza, że obiekt będzie również miejscem początkowym lub końcowym dla pociągów pasażerskich. Znajdą się na nim perony, w tym wyspowy, przejścia podziemne i windy - powiedział członek Zarządu PKP PLK P. Majerczyk.
 

W Kłodzko Główne PKP PLK inwestują około 35 mln zł, w Kłodzko Miasto - ponad 55 mln zł. Zadania te wpisują się w wydatki infrastrukturalne krajowego przewoźnika oszacowane na ponad 66 mld zł.
(bwb)