Ugrać jak najwięcej

POWIAT KŁODZKI. We wszystkich okręgach wyborczych, w których wybierani będą radni powiatowi, swoich kandydatów wystawi Porozumienie Samorządowe. Tworzą je m.in. przedstawiciele kilku gmin, którym zależy na tym, aby organ uchwałodawczy Kłodzczyzny nie był zdominowany przez partie polityczne. Jak ćwierkają wróble - wśród osób, których nazwiska pojawią się na listach wyborczych, są doskonali znawcy samorządności. Ich wiedza może okazać się naprawdę cenna, jeśli zdobędą mandaty. Natomiast już wiemy, że jest kilkoro chętnych do zajęcia stanowiska starosty. Z takim też nastawieniem będą walczyć o miejsce w radzie powiatu.
 

Ponieważ w najbliższy poniedziałek upływa termin rejestracji list radnych każdego szczebla, komitety wyborcze spieszą się z zamykaniem list. Tym bardziej, że dają sobie jeszcze rezerwę czasową na ewentualne korekty. Gdzieniegdzie, jak np. w Dusznikach-Zdroju, kandydatów na radnych w stosunku do liczby wyborców będzie naprawdę dużo.

Tymczasem w Bystrzycy Kłodzkiej trwa zgadywanka, ilu faktycznie pojawi się kandydatów na burmistrza. Ponoć jest ich mniej, niż troje. Tak czy inaczej wszystko będzie jasne po 26 września br., bo wtedy upływa termin rejestracji pretendentów.
 
(bwb)