Dzień Bezpieczeństwa i Zdrowia

JESENIK (Czechy). W miniony piątek w tym sąsiadującym z ziemią kłodzką miasteczku Policja Republiki Czeskiej z kraju ołomunieckiego zorganizowała Dzień Bezpieczeństwa i Zdrowia. Do udziału w nim zaprosiła również szefostwa służb mundurowych znajdujących się w powiecie kłodzkim.
 


W Jeseniku spotkali się szefowie czeskich i polskich służb mundurowych 

W Jeseniku pojawili się m.in. dowódca 22. Karpackiego Batalionu Piechoty Górskiej ppłk Izabela Wlizło, komendant powiatowy policji podinsp. Jacek Wysocki i komendant Placówki Straży Granicznej mjr Piotr Piekarski. Oni także mieli możliwość zobaczyć w akcji czeskie służby antyterrorystyczne, medyczne, pożarnicze i wojskowe.
 

Byli wśród nich P. Piekarski z PSG w Kłodzku, L. Angelova z KWP w Olomuńcu i I. Wlizło z 22 KBPG w Kłodzku

Jak informuje Dorota Kuś z 22. KBPG - była okazja do rozmów o współpracy ponad granicą. Niewykluczone, że już w przyszłym roku formacje mundurowe z ziemi kłodzkiej aktywnie włączą się w coroczne Dni Bezpieczeństwa i Zdrowia w Jeseniku.
 
(bwb)

Foto Damian Antonik, 22 KBPG