Praca dla dziesięciu więźniów

KŁODZKO. Dziesięciu skazanych z miejscowego Zakładu Karnego znajdzie zatrudnienie w budownictwie, a konkretnie w firmie PBR Werbud. Jej właściciel Eugeniusz Frankow i dyrektor ZK ppłk Krzysztof Krasowski podpisali umowę o odpłatnym zatrudnieniu. Jak podkreśla kpt. Radosław Majewski z tego zakładu penitencjarnego - kontrahent ten w latach 2005 - 2011 współpracował już z kłodzką jednostką.
 

- Zatrudnienie osób pozbawionych wolności, zarówno w formie odpłatnej, jak i nieodpłatnej, rośnie z miesiąca na miesiąc. W ostatnim czasie nawiązano współpracę z Uzdrowiskami Kłodzkimi S.A. Grupa PGU, obecnie trwają rozmowy z właścicielem firmy Balsax - podkreśla R. Majewski. i dodaje: - Pomijając element wychowawczy i readaptacyjny forma zatrudnienia odpłatnego umożliwia skazanym spłacanie nałożonych na nich sądowych zobowiązań finansowych, naprawienie wyrządzonej przestępstwem szkody oraz spłatę zobowiązań jako formy zadośćuczynienia ofiarom przestępstw. Umożliwia również niemal swobodne dysponowanie pozostałą częścią uzyskanych dochodów, zarówno w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności, jak i po opuszczeniu murów więziennych.
 
 Opr. (bwb)

Foto Radosław Majewski