Stulecie po naszemu

KROSNOWICE (gm. Kłodzko). "Niepodległe smaki, dźwięki i obrazy" o tytuł projektu przygotowanego w ramach programu „Równać Szanse”. W projekcie biorą udział wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Krosnowicach, wchodzącego w skład Zespołu Placówek Socjoterapeutycznych w Kłodzku.

Projekt zakłada stworzenie przez młodzież własnej definicji słowa „niepodległość” oraz czynne uczestnictwo młodych osób w przygotowaniach oficjalnych obchodów rocznicy odzyskania niepodległości. Sformułowana przez młodzież główna idea brzmi: "Chcemy, aby 100-lecie niepodległości nie odbywało się tylko w Warszawie lub przed telewizorem, ale w naszym codziennym życiu, na naszych zasadach. Chcemy odkryć najbliższe otoczenie, zachwycić się nim a następnie przygotować do oficjalnych obchodów i włączyć się w nie, pokazując na swój sposób, że ojczyzna jest dla nas ważna. Chcemy aktywnie zaangażować się w obchody odzyskania niepodległości, by poczuć dumę z osiągnięć polskiego społeczeństwa. Mamy nadzieję zaprezentować się na oficjalnych obchodach 11 listopada tu, na ziemi kłodzkiej”.
 

W ramach działania przewidziano liczne wycieczki, warsztaty kulinarne, wokalne i plastyczne z uwzględnieniem polskich tradycji i osiągnięć artystycznych. Projekt realizuje Stowarzyszenie Fundus Glacensis z Kudowy Zdroju.
AP