Jedenaście wież widokowych na pograniczu

EUROREGION GLACENSIS. Do 31 października 2020 r. ma mieć siłę sprawczą projekt o nazwie: Czesko-Polski Szlak Grzebietowy - część wschodnia. Przewodzą mu Stowarzyszenia Współpracy Czech i Moraw oraz Euroregion Glacensis. Partnerami są cztery czeskie województwa oraz pięć zbiorowości, z naszej strony osiem samorządów bądź stowarzyszeń. Mają do wykorzystania ponad 3.035 tys. euro przy niewielkim udziale własnym.
 


Niestety, ale w tym projekcie nie znalazła się budowa wieży na Śnieżniku w miejsce wyburzonej

Celem transgranicznego przedsięwzięcia jest utworzenie szlaku turystycznego prowadzącego po najwyższych wzniesieniach pogranicza polsko-czeskiego. W jego korytarzu zostaną wybudowane bądź odtworzy się niegdyś istniejące wieże widokowe - łącznie 11 takich obiektów. Projekt wskazuje na takie miejsca, jak: Czerniec - gmina Międzylesie, Feistův kopec - Olešnice v Orlických horách, Guzowata - gmina Radków, Jagodna - gmina Bystrzyca Kłodzka, Kłodzka Góra - powiat kłodzki, Orlica - gmina Duszniki Zdrój, Šibeník - Nový Hrádek, Vysoká Srbská, Wielkia Desztna - Deštné v Orlických horách, Wieża w Słupcu - gmina miejska Nowa Ruda i Włodzicka Góra - gmina Nowa Ruda.
(bwb)