Ruszy budowa świetlicy wiejskiej

TRZEBIESZOWICE (gm. Lądek Zdrój). Jeszcze w tym roku władze samorządowe chcą rozpocząć budowę obiektu świetlicy wiejskiej. Na ten cel otrzymały niemal 480 tys. zł dotacji z Programu rozwoju obszarów wiejskich. Jak komunikuje Grzegorz Szczygieł, kierownik Wydziału Promocji UMiG, zadanie zacznie się realizować po wyłonieniu wykonawcy w drodze przetargu.
 

Całkowity koszt inwestycji wynosi niemal 1 mln zł. Oznacza to, że pozostała część inwestycji gmina sfinansuje ze środków własnych.
(bwb)