Prokurator sprawdza strażacką rzetelność

BARDO. Prokuratura Rejonowa w Ząbkowicach Śląskich sprawdza, czy w bardzkiej Ochotniczej Straży Pożarnej w ostatnich latach doszło do nadużyć finansowych, będących następstwem złego zarządzania jednostką. Jak wynika z zawiadomienia złożonego przez grupę strażaków-ochotników - w OSP dochodziło do wypłacania ekwiwalentu za uczestnictwo w działaniach ratowniczo-gaśniczych osobom w nich nie biorącym udziału. Kierownictwo miało też nie zadbać o przeprowadzenie przeglądu technicznego jednego z samochodów uczestniczących w akcjach ratowniczych i kierować do nich strażaków bez wymaganego przeszkolenia.
 

W tej sytuacji burmistrz Barda Krzysztof Żegański powiadomił Prokuraturę Rejonową o możliwości popełnienia przestępstwa na szkodę gminy. Zdecydował też o użyczeniu gminie Bardo sprzętu tej jednostki, której działalność - do czasu wyjaśnienia sprawy - finansowana będzie z budżetu lokalnego.

Włodarz wydał też oświadczenie, z którego dowiadujemy się, że toczy się postępowanie sądowe o unieważnienie uchwał podjętych podczas walnego zebrania bardzkiej OSP 1 maja br.
(bwb)