Rusza budowa stacji Kłodzko Miasto

WARSZAWA / KŁODZKO. Jak już wielokrotnie informowaliśmy: Polskie Koleje Państwowe - Polskie Linie Kolejowe SA kosztem około 60 mln zł zmienią wizerunek i status dotychczasowego przystanku Kłodzko Miasto. 11 bm. PKP - PLK podpisały umowę na zainwestowanie tej kwoty w przebudowę obiektu, straszącego dotychczas swoim wyglądem, odbiegającego od oczekiwań podróżnych.

W roku 1907 w Kłodzku zbudowano kolejowy przystanek miejski z budynkiem dworcowym. Była to odpowiedź jego władz na liczne wnioski mieszkańców, którym daleko było do dworca Kłodzko Główne. Znajdował się on na terenie ówczesnej wsi Goszyce, później po wchłonięciu jej przez miasto nazwanej Jurandowem. Jeszcze przed I wojną światową opracowano plan przebudowy centralnie położonego miejsca na dworzec, co miało pochłonąć dziesiątki milionów marek. Inwestycję odłożono w czasie. Powrócono do niej w r. 1934 - już fizycznie. W ciągu roku wybudowano dodatkowo dwa perony i przejście podziemne pod wszystkimi, również tzw. tunel techniczny od strony promenady nadnyskiej w kierunku dzisiejszej ul. Słowackiego. Wybuch II wojny światowej przeszkodził w realizacji tego ogromnego - jak na możliwości miasta - zadania.
 


W tle widoczne pozostałości przedwojennych peronów

Niemal do połowy lat siedemdziesiątych XX stulecia, mimo sukcesywnego wzrostu przewozów pasażerskich i towarowych na kłodzkim węźle PKP, w zakresie rozbudowy przystanku Miasto nie podejmowano tematu. Znalazł się on znowu na ustach decydentów przy okazji zawnioskowanej przebudowy pl. Jedności Narodowej. Władze miejskie i kolejowe wspólnie przygotowały koncepcję inwestorską, która zakładała wzniesienie wspólnego dla PKP i PKS budynku dworcowego, wybudowanie trzech stacyjnych peronów pasażerskich z bezpośrednim ich połączeniem z peronami autobusowymi. Znalazły się nawet pierwsze fundusze. Wykorzystano je na wyburzenie obiektu dworcowego (w r. 1974) z pierwszej dekady XX w. i przebudowę przyczółków dla trzech wiaduktów, z których powstały dwa.
 


W połowie lat 70. XX stulecia przebudowano i tą część przystanku

To, czego nie udało się zrealizować przez ponad sto lat może się ziścić teraz za sprawą Polskich Kolei Państwowych - Polskich Kolei Linowych. Jak komunikuje Mirosław Siemieniec, rzecznik prasowy tej spółki akcyjnej, za blisko 60 mln zł PKP - PLK S.A. zmienią przystanek Kłodzko Miasto w stację z nowymi peronami i windami, dostępną dla wszystkich podróżnych. Z centrum miasta pociągi będą rozpoczynały kursy. Nowe urządzenia zapewnią sprawną obsługę większej liczby składów.

W poniedziałek, 11 czerwca br., PKP - PLK podpisały umowę na przebudowę przystanku Kłodzko Miasto. W ciągu 23 miesięcy firma Infra Silesia S.A. wykona zadanie o nazwie „Roboty na przebudowę układu torowego stacji Kłodzko Miasto", które umożliwią kończenie na niej biegu pociągów. Zadanie to jest ujęte w projekcie pt. „Zwiększenie przepustowości wybranych linii kolejowych poprzez optymalizację urządzeń sterowania ruchem kolejowym i układów stacyjnych”.
 


11 czerwca br. podpisano umowę o budowie stacji Kłodzko Miasto

- W ramach tej inwestycji zajdą znaczące zmiany dla pasażerów. Z myślą o nich zmodernizuje się obecny peron nr 1 i wybuduje drugi - informuje M. Siemieniec. - Oba obiekty, z nową nawierzchnią, będą wyższe i zapewnią podróżnym wygodne wsiadanie i wysiadanie z pociągów. Dostęp do peronów m.in. dla osób o ograniczonej mobilności, zwiększy budowa dwóch wind. Zostaną zamontowane nowe wiaty, oświetlenie i system nagłośnienia. Korzystnie zmieni się przejście. Przebudowa obejmie m.in. posadzkę, oświetlenie, oznakowanie i zabezpieczenie ścian powłoką antygraffiti.

Stacja Kłodzko Miasto stanie się od roku 2020 ważnym centrum dyspozytorskim, jeśli chodzi o ruch pociągów. Stąd zaplanowano budowę nastawni i montaż nowych urządzeń, budowę  torów i zainstalowanie rozjazdów. Między innymi przebudowie ulegną dwa istniejące tory, dojdą dwa kolejne tory stacyjne i dwa tory odstawcze, które też zostaną zelektryfikowane.  Zamontowanych zostanie 9 nowych rozjazdów, które będą wyposażone w elektryczne ogrzewanie, zapewniające sprawne funkcjonowanie stacji w warunkach zimowych.

- Realizacja przedsięwzięcia usprawni ruch pociągów na kłodzkim węźle kolejowym. Poprawi się przepustowość linii w kierunku: Wrocławia, Kudowy Zdroju, Międzylesia, Kamieńca Ząbkowickiego i Wałbrzycha. W 2020 r. na nowej stacji, a więc w centrum Kłodzka, pociągi będą mogły rozpoczynać i kończyć jazdę - podkreśla Mirosław Siemieniec.
 


A to nieaktualna już wizualizacja centrum przesiadkowego z galerią handlową

Przypomnijmy jeszcze, że inwestycja PKP - PLK nie ma żadnego związku z wcześniej rozgłaszaną koncepcją budowy centrum przesiadkowego autorstwa kolejowej spółki deweloperskiej Xcity Investment. Jeszcze w r. 2015 zakładała ona powstanie w tym miejscu Kłodzka galerii handlowej i nowych dworców: autobusowego i kolejowego.  
(bwb)
Foto DKL24.PL, PKP - PLK, XCity Investment