Trudna droga do bycia GOPR-owcem

ZIEMIA KŁODZKA. W ubiegłym tygodniu kandydaci na ratowników Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego odbyli letnią część kursu I stopnia. Przebiegał on w masywie Szczelińca Wielkiego.
 

Jak informują organizatorzy - podczas kursu kandydaci poznawali i doskonalili wiedzę oraz umiejętności z zakresu wykorzystywania technik linowych i poruszania się w terenie eksponowanym. A za pomoc dziękują załodze schroniska na Szczelińcu.
 
(mb)

Foto GOPR - GWK