Stowarzyszenie "Kruszynka" i "Super-Samorząd '2018"

STARY GIERAŁTÓW / WARSZAWA. Na 25 maja br. wskazano termin wręczenia ogólnopolskiej nagrody "Super-Samorząd '2018". Nominowano do niej 14 kandydatów wyłonionych spośród wszystkich uczestników corocznej akcji pn. "Masz Głos". Wśród nich znajduje się Stowarzyszenie Przyjaciół Doliny Białej Lądeckiej ze Starego Gierałtowa w gminie Stronie Śląskie. Jego przedstawiciele też pojawią się w Zamku Królewskim w Warszawie.

Fundacja imienia Stefana Batorego już od 15 lat organizuje trwające przez dziesięć miesięcy w roku przedsięwzięcie, którego celem jest sprzyjanie wszystkim grupom mieszkańców zabiegającym o to, by w ich otoczeniu żyło się jeszcze lepiej. Pomagają w tym eksperci tak fundacji, jak i organizacji z nią współpracujących: Stowarzyszenia Aktywności Obywatelskiej Bona Fides, Fundacji Aktywności Lokalnej, Stowarzyszenia Homo Faber oraz Stowarzyszenia Polites. W edycji prowadzonej ostatnio uczestniczyły 343 grupy z 237 miejscowości w całym kraju, w tym aż 124 z obszarów wiejskich. To spośród nich 14 zostało wytypowanych do ubiegania się o nagrodę "Super-Samorząd". Są to: Stowarzyszenie Przyjaciół Doliny Białej Lądeckiej "Kruszynka" oraz władze gminy Stronie Śląskie (Dolny Śląsk), Fundacja "Trybik" oraz władze gmin: Obrowo i Lubicz (woj. kujawsko-pomorskie), sołtys i rada sołecka Tłuśćca oraz władze gminy Międzyrzecz Podlaski (Lubelszczyzna), Nieformalna grupa PRO Świebodzin i władze gminy Świebodzin (woj. lubuskie), Fundacja Aktywne Centrum Edukacji oraz władze Radomska (woj. łódzkie), Grupa nieformalna "Razem dla Zalesia" oraz władze gminy Klucze (Małopolska), Stowarzyszenie Regionu Kluczborskiego "Kobietom - Mammograf" oraz władze Kluczborka (Opolszczyzna), Fundacja Prawnikon oraz władze Rzeszowa (Podkarpacie), Stowarzyszenie Origo oraz władze gminy Sejny (Podlasie), Stowarzyszenie Głos Kociewia oraz władze Starogardu Gdańskiego i powiatu starogardzkiego (Pomorze), Lokalna Grupa wspólnotowa "Śląska - Gwarecka" oraz władze Chorzowa (Śląsk), Forum Sołytsów "Gromada" oraz władze gminy Węgorzewo, Stowarzyszenie Wędkarskie Jeziora Linowskiego, Stowarzyszenie Przystanek Łęgajny oraz władze gminy Barczewo (Warmia i Mazury), Stowarzyszenie Razem dla Konarzewa oraz władze gminy Zduny (Wielkopolska), sołectwo Cisowo oraz władze gminy Darłowo (Pomorze Zachodnie).
 

Stowarzyszenie ze Starego Gierałtowa pokazało, jak przydatna może być inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców.  Dzięki tej metodzie społeczność lokalna zadecydowała, jak nazwany zostanie główny plac we wsi, na którym dzieje się wiele dobrego. Poza tym starogierałtowianie wykazują się wieloma innymi inicjatywami proobywatelskimi znajdującymi poparcie władz samorządowych gminy strońskiej.

Opr. (bwb)