Rusza budowa nowej ścieżki rowerowej

ZIEMIA KŁODZKA. Rusza budowa single tracków – wąskich, jednokierunkowych ścieżek z przewagą zjazdów. Będzie to najdłuższa trasa w Polsce!

O tym projekcie mówiło się od kilku lat i jest; 7 gmin i Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej otrzymało dofinansowanie z RPO WD na l. 2014-2020 na projekt pn „Singletrack Glacensis” - prawie 5,2 mln zł.

Single track obejmuje tereny gmin: Bardo – 31,5 km, Złoty Stok – 26 km, Lądek Zdrój – 22 km, Stronie Śląskie – 19,3 km, Gmina Kłodzko – 15 km, Międzylesie – 14,6 km i Bystrzyca Kłodzka – 5,3 km. W sumie będzie to najdłuższy szlak w Polsce.

Cała trasa ma być gotowa na koniec tego roku. W tym tygodniu umowę z wykonawcą na wykonanie robót budowlanych podpisały trzy gminy: Bardo, Kłodzko i Złoty Stok (przetarg dla wszystkich przygotowała gmina Bardo).

BARDO

Zakres projektu w gminie Bardo obejmuje: modernizację i przebudowę ścieżek leśnych na ścieżki rowerowe o szerokości do 1 metra, budowę bram wjazdowych, postawienie słupków z oznakowaniem występującym na ścieżce, szykan zwalniających. Będą kładki drewniane, rynny odwadniające, oznakowanie terenowe do trasy oraz infrastruktura towarzysząca: stacja naprawcza i doładowawcza e-bike; tablice edukacyjne (dotyczące form ochrony przyrody i edukacji ekologicznej), kosze na śmieci. W Bardzie powstanie Pętla Przełęcz Wilcza i Przełęcz Łaszczowa.

ZŁOTY STOK

Na terenie gminy Złoty Stok projekt obejmuje: modernizację i przebudowę ścieżek leśnych na ścieżki rowerowe o szerokości do 1,5 metra, utworzenie punktu wypoczynkowego, bram wjazdowych, obiektów małej architektury i urządzeń terenowych (słupki z oznakowaniem, szykany zwalniające, kładki drewniane, rynny odwadniające, oznakowanie terenowe do trasy). Zakłada też powstanie infrastruktury towarzyszącej: stacji naprawczej i doładowawczej e-bike, tablice edukacyjne (dotyczące form ochrony przyrody i edukacji ekologicznej), wieszaki na rowery, kosze na śmieci).

Oprac. VK
Foto: www.bardo.pl, gawelp.com