Żołnierska przygoda

KŁODZKO. Żołnierze z 22. Karpackiego Batalionu Piechoty Górskiej zorganizowali 5-dniowy obóz szkoleniowy dla uczniów klas mundurowych z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kłodzku. Obóz odbył się w dniach 23-27 kwietnia.


 

Obóz odbył się zgodnie z Programem Nauczania dla Szkół Ponadgimnazjalnych Przedmiotu „Edukacja wojskowa”, w ramach programu Certyfikowanych Pionów Klas Mundurowych. Obóz pozwolił na praktyczne szkolenie uczniów.


Uczestnicy doskonalili czynności przygotowawcze do strzelania m.in. ładowanie magazynków, przygotowywanie broni do strzelania oraz składanie i rozkładanie broni, zapoznali się z z pojęciem azymutu i odbyli marsz wg azymutu. Uczniowie szkolili się w zakresie m.in.: maskowania ludzi, uzbrojenia i sprzętu wojskowego, działań taktycznych pojedynczego żołnierza i z wykorzystaniem pojazdów bojowych, ustawienia pojedynczej miny ppanc. 
Podczas kolejnych dni obozu uczniowie poznali zagadnienia m.in. z powszechnej obrony przeciwlotniczej i przed bronią masowego rażenia. W ramach ćwiczeń młodzież przygotowywała broń strzelecką, uczyła się zachowań po ogłoszeniu alarmu o skażeniach, prowadziła działania rozpoznawcze, poznała procedury counter-IED. W ramach łączności młodzież pracowała na radiostacjach przenośnych małej mocy UKF oraz na przewodowych środkach łączności.
 

Na koniec instruktorzy z 22. KBPG skupili się na doskonaleniu z uczniami działań taktycznych pojedynczego żołnierza oraz sekcji dwu i czteroosobowej, na działaniu w rejonie ześrodkowania, a także ćwiczyli działania punktu kontrolno-ochronnego.

 

Klasy mundurowe w szkołach ponadgimnazjalnych cieszą się dużym zainteresowaniem wśród uczniów, same też rozwijają się w zakresie programu nauczania, zwłaszcza praktycznego. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kłodzku jest tego przykładem.

VK