Żywnościowe zaplecze regionu

KŁODZKO. Subregion ziemi kłodzkiej idealnie wpisuje się w program pn. Dolny Śląsk – Zielona dolina żywności i zdrowia”. Nie jest jeszcze na tyle skażony przez przemysł, aby nie myśleć o wykorzystaniu jego potencjału dla produkcji rolniczej pozbawionej chemii. 
 

O możliwościach rozwoju hodowli bydła i upraw roślinnych w kontekście założeń tego programu rozmawiano dzisiaj podczas spotkania w starostwie kłodzkim m.in. z udziałem naukowców z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu i samorządowców.

(mb)

Foto SP Kłodzko