Pierwsi "podyplomowcy" uczelni medycznej

KŁODZKO. Pierwsze w czteroletniej historii Wyższej Szkoły Medycznej rozdanie świadectw ukończenia studiów podyplomowych odbyło się niedawno w tym mieście. Wydarzenie podkreślił swoją obecnością rektor WSM prof. dr hab. Andrzej Dżugaj.
 


Prodziekan WSM dr Małgorzata Felcenloben (z prawej) wręcza dyplom jednej z absolwentek

Świadectwa odebrali jeszcze niedawni słuchacze specjalności: "Przygotowanie pedagogiczne z terapią pedagogiczną", "Edukacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych intelektualnie z surdopedagogiką", "Edukacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych intelektualnie", "Doradztwo zawodowe z coachingiem" oraz "Biologia w szkole".
 


Wspólna fotka grupy słuchaczy z władzami uczelni

Kłodzka uczelnia medyczna jest jedyną tego typu w subregionie ziemi kłodzkiej. Sukcesywnie się rozwija; niedawno dla swoich potrzeb pozyskała budynek przy ul. Okrzei.
(bwb)